Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Završena je izgradnja reciklažnog dvorišta u Veloj Luci. Tehnički pregled građevine uspješno jedovršen 11. ožujka 2020.te je dat prijedlog za izdavanjem uporabne dozvole.

Projekt se provodi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji sefinanciraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., referentni broj ugovora K.K.06.3.1.03.0124. Ugovor je potpisan s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondomza zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.501.973,50KN, od čega su prihvatljivi troškovi projekta iznosili 3.405.848,50 KN. Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 2.894.971,22 Kn (85% prihvatljivih troškova), a ostatak sredstava osigurala je Općina Vela Luka.

Razdoblje provedbe projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Vela Luka je do 22. svibnja 2020. do kada će biti ishođena uporabna dozvola i izvršen upis reciklažnog dvorišta u Očevidnik reciklažnih dvorišta, čime će svi ciljevi projekta biti ispunjeni.

Početak rada reciklažnog dvorišta očekuje se u lipnju 2020., a reciklažnim dvorištem upravljatće trgovačko društvo Komunalne djelatnosti d.o.o