Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio.m.vela.luka@gmail.com

Radio M je osnovan od strane Javnog trgovackog društva Radio M - Udruga mladeži Vela Luka i dr., za proizvodnju i emitiranje radijskog programa.

Sjedište radio postaje je u Veloj Luci na adresi: Ulica 27 br. 10/2 2 kat.
Intencija osnivanja Radija M je da ova radijska postaja svojim proizvedenim programom doprinosi opcem boljitku i razvitku mjesta i opcine Vela Luka i svih njenih stanovnika, s posebnim ciljem da se ispuni život mladeži i omoguci njeno bavljenje razlicitim kreativnim djelatnostima, kulturnim i umjetnickim izražavanjem, te zadovoljavanjem razlicitih oblika informacijskih potreba svih svojih slušatelja.
Kod svojih slušatelja Radio M želi razvijati ekološku svijest, promicati kulturu i kulturnu baštinu, tehnicku kulturu i šport, te pozitivan i zdrav stav prema životu, zdravlju i drugim vrijednostima.
Radio je u otocnoj sredini, kao što je Vela Luka, poslije televizije zasigurno najvažniji medij masovnog komuniciranja i izvor informiranja gradana, a posebno za sadržaje lokalnog znacaja i znacenja.
Program Radija M temelji se na zaštiti javnog interesa bez utjecaja bilo koje politicke stranke ili druge interesne skupine u skladu s odredbama Zakona o elektronickim medijima, Zakona o medijima i dr. pozitivnim zakonskim propisima.


Osnivac radija postavio je ispred sebe jasne kriterije koji ce svojom koncepcijom uvelike obogatiti informativni prostor, te unaprijediti kulturni, umjetnicki, športski, politicki, te uopce društveni ali i gospodarski život opcine Vela Luka i njenih mještana, kroz razlicite sadržaje.
Programska orijentacija koncipirana je tako da zadovolji potrebe stanovništva za razlicitim informativnim sadržajima iz podrucja gospodarstva, kulture, religije, športa, obrazovanja, ekologije, lokalne samouprave i uprave i drugih podrucja.


Radio M nema namjere da zlonamjerno ili tendenciozno utjece na formiranje javnog mnijenja, vec želi pomagati u formiranju istog, svojom informativnošcu, nepristranošcu i objektivnošcu, u skladu s profesionalnom etikom novinarske struke i elektronickih medija.


U svom radu Radio M je programski i sadržajno posebno orijentiran prema mladim slušateljima i mladeži - kao svom ciljanom tržišnom segmentu, te se sadržaji emisija u potrebnoj mjeri prilagodeni mladima i mladeži, njihovom obrazovanju, informiranju i zabavi, vodeci racuna o njihovoj dobrobiti i zdravlju.
Ipak, smatrajuci kako su radijski slušatelji univerzalni, tj. kako program primaju svi, bez obzira na dob, spol, kvalifikaciju i društveni položaj, Radio M je programski i sadržajno otvoren i za sve dobne i druge skupine.