Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Odluka o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području općine Vela Luka od 16.03.2020.

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) , članka 4. st. 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 130/17) i članka 40. Statuta Općine Vela Luka (Sl. Glasnik Općine Vela Luka br. 4/2018) Načelnica Općine Vela Luka dana 16.ožujka 2020.g.donosi sljedeću

 
ODLUKU o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području općine Vela Luka
 
U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području općina Vela Luka, te podizanja spremnosti svih službi koje su pod direktnom ili indirektnom ingerencijom Općine Vela Luka, nalažem slijedeće:
1. Na području Općine Vela Luka do daljnjeg se odgađaju sva okupljanja stanovništva na otvorenom i u zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kulturne priredbe i ostali javni skupovi, kao i proslava Dana općine Vela Luka i blagdana sv.Josipa.
2. Nalaže se privremeno zatvaranje Centra za kulturu i Narodne knjižnice „Šime Vučetić“. 
3. Dječji vrtić „Radost raditi će isključivo za djecu čiji roditelji ne mogu osigurati boravak kod kuće. Roditeljima čija djeca neće ići u vrtić neće se naplaćivati vrtić za taj vremenski period.
4. Komunalac d.o.o., Komunalne djelatnosti d.o.o.,  i Turistička zajednica općine Vela  Luka do daljnjega neće organizirati izravan rad sa strankama.
5. Upravni odjeli Općine Vela Luka  ukidaju prijem stranaka, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili e-maila. Odgađaju se prijemi stranih  delegacija, kao i putovanja djelatnika izvan Republike Hrvatske. 
6. Službenici i namještenici općine Vela Luka, ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Općine  dužni su se pridržavati preporučenih  higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske  kontakte s osobama  koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu  okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja  i dezinfekcije radnih površina i predmeta, te provjetravanja radnog prostora.
7. Preventivno se zatvaraju sportska igrališta i dvorana u vlasništvu Općine Vela Luka.
8. Preporučuje se mještanima da se u slučaju smrtnog slučaja sprovodi odvijaju u krugu obitelji.
9. Preporučujemo svim mještanima općine Vela Luka da što je moguće manje koriste usluge Doma zdravlja Dr.Ante Franulović radi očuvanja integriteta  medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze. 
10. Mole se mještani Općine Vela Luka koji su od 01.ožujka boravili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno te da se, u skladu sa preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu i postupaju po naputku. 
11. Preporuča se mještanima da se odgovorno ponašaju i provode mjere samozaštite, te da izbjegavaju boravak na mjestima gdje se zadržava više osoba.
12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine, oglasnim pločama i putem lokalnih radijskih postaja.
 
Načelnica
Katarina Gugić, bacc.oec.