Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Danas su u Općinskoj vijećnici Općine Vela Luka djelatnici Uprave ribarstva, Ispostava Dubrovnik održali uredovni dan na terenu kako bi ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i mali obalni ribolov sa područja otoka Korčule mogli preuzeti nove knjige očevidnika i izvješća o ulovu.
Naime preuzimanje novih knjiga za ribare sa našeg područja bilo je predviđeno samo u gradu Dubrovniku, direktno u uredu Uprave ribarstva, ispostava Dubrovnik koja je nadležna za našu Županiju. Obzirom na brojne upite ribara hoće li biti moguće preuzeti nove knjige bez odlaska u Dubrovnik Općina Vela Luka uputila je molbu Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva u Zagrebu da organizira terenski uredovni dan Ispostave Dubrovnik u Veloj Luci kako bi se ribarima sa ovog područja omogućilo lakše preuzimanje novih knjiga. Iz Ministarstva smo dobili pozitivan odgovor i organiziran je ovaj uredovni dan na kojemu su brojni ribari sa cijelog otoka mogli preuzeti svoje nove očevidnike.
Sukladno novom Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru („Narodne novine“, br. 38/18, 48/18 – ispravak i 64/18) ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru, odnosno povlastice za mali obalni ribolov, obvezni su od 1.10. 2018. godine podatke o ribolovnom naporu, ulovu i iskrcaju voditi na novim obrascima očevidnika, odnosno izvješća, te ih dostavljati Ministarstvu poljoprivrede na propisani način.
Stari obrasci nakon 30.09.2018. više neće biti važeći.