Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio.m.vela.luka@gmail.com

U nastavku provjerite kada ide Vaša najomiljenija emisija, vijesti i sl.

{tab Ponedjeljak}
07:55 Početak programa (tajanje 5 minuta)
08:00 Vijesti (vlastita produkcija)  (trajanje 5 min)
08.05 Glazba (trajanje 5 minuta)
08:10 Dobro vam jutro (trajanje 110 min.)
10:00 Vijesti - Soundset (trajanje 5 min.)
10:05 Promidžbeni program (Trajanje 5 min)
10:10 Tipo Sportivo (trajanje 10 min.)
10:20 Glazba (Trajanje 40 min)
11:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min)
11:05 Glazba (Trajanje 25 min.)
11:30 Sve je lako kad si mlad (emisija o mladima i za mlade) (trajanje 20 min.)
11:50 Glazba (trajanje 10 min.)
12:00 Vijesti - Soundset (trajanje 5 min.)
12:05 Promidžbeni program, obavijesti (Trajanje 10 min)
12:15 Glazba (trajanje 15 min)
12:30 Eko minute (emisija o ekologiji) (trajanje 20 minuta)
12:50 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 5 min)
12:55 Glazba (trajanje 5 min)
13:00 Vijesti (vlastita produkcija) (Trajanje 5 min)
13:05 Glazba (trajanje 55 minuta)
14:00 Vijesti – Soundset (trajanje 5 min.)
14:05 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 20 min)
14:25 Glazba (trajanje 35 min)
15:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min)
15:05 Glazba (trajanje 55 minuta)
16:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min)
16:05 Glazba (trajanje 55 minuta)
17:00 Vijesti - Radio Net (trajanje 8 min.)
17:08 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 20 min)
17:28 Glazba (trajanje 32 min)
18:00 Sve je lako kad si mlad (emisija o mladima i za mlade) (trajanje 20 min.) R
18:20 Glazba (trajanje 10 minuta)
18:30 Zvončica vam priča (program za djecu) (trajanje 10 min.)
18:40 Glazba (trajanje 20 min)
19:00 Soundset danas (trajanje 10 min)
19:10 Kad se smijah tad i bijah (trajanje 50 min.) R
20:00 Kronika dana (trajanje 20 min.)
20:20 Glazba (trajanje 40 min)
21:00 Glazba (trajanje 15 min)
21:15 Eko minute (emisija o ekologiji) (trajanje 20 minuta) R
21:35 Glazba (trajanje 25 min)
22:00 Glazba (trajanje 60 minuta)
23:00 Odjava programa ( 5 min)
{tab Utorak}
07:55 Početak programa (trajnje 5 min)
08:00 Vijesti (vlastita produkcija)  (trajanje 5 min)
08.05 Glazba (trajanje 5 minuta)
08:10 Dobro vam jutro (trajanje 110 min.)
10:00 Vijesti – Soundset ( trajanje 5 min. )
10:05 Promidžbeni program, obavijesti ( trajanje 10 min. )
10:15 Glazba (trajanje 15 min)
10:30 Govorimo o zdravlju – zdrave minute  ( trajanje 20 min. )
10:50 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 5 min.)
10:55 Glazba (trajanje 5 min)
11:00 Vijesti ( vlastita produkcija )  ( trajanje 5 min. )
11:05 Glazba (trajanje 25 min. )
11:30 Zanimljivosti sa internetskih portala (vlastita produkcija) trajanje 20 min
11:50 Glazba ( trajanje 10 min. )
12:00 Vijesti – Soundset ( Trajanje 5 min. )
12:05 Promidžbeni program, obavijesti ( trajanje 10 min. )
12:15 Glazba (trajanje 15 min)
12:30 Drvo znanja ( edukativna emisija) ( trajanje 20 min. )
12:50 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 5 min)
12:55 Glazba (trajanje 5 min)
13:00 Vijesti ( vlastita produkcija  )  ( trajanje 5 min )
13:05 Glazba  (trajanje 55 minuta)
14:00 Vijesti – Soundset (trajanje 5 min.)
14:05 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 20 min)
14:25 Glazba (trajanje 35 min)
15:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min)
15:05 Glazba (trajanje 10 min)
15:15 U sportskom ritmu (trajanje 10 min)
15:25 Glazba  (trajanje 35 minuta)
16:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min)
16:05 Glazba (trajanje 25 min)
16:30 Zanimljivosti sa internetskih portala (vlastita produkcija) trajanje 20 min
16:50 Glazba (trajanje 10 min)
17:00 Vijesti - Radio Net (trajanje 8 min.)
17:08 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 20 min)
17:28 Glazba (trajanje 32 min)
18:00 Govorimo o zdravlju – zdrave minute  ( trajanje 20 min. )
18:20 Glazba(trajanje 10 min)
18:30 Zvončica vam priča (program za djecu) (trajanje 10 min.)
18:40 Glazba (trajanje 20 min)
19:00 Soundset danas (trajanje 10 min)
19:10 Glazba ( Trajanje 5 min. )
19:15 Drvo znanja ( edukativna emisija) ( trajanje 20 min. ) R
19:35 Glazba (trajanje 25 min)
20:00 Kronika dana (Trajanje 20 min.)
20:20 Glazba (trajanje 40 min)
21:00 Škatula za note ( trajanje 85 min. )
22:25 Glazba (trajanje 35 min)
23:00 Odjava programa ( 5 min)
{tab Srida}
07:55 Početak programa (trajanje 5 min)
08:00 Vijesti (vlastita produkcija)  (trajanje 5 min)
08.05 Glazba (trajanje 5 minuta)
08:10 Dobro vam jutro (trajanje 110 min.)
10:00 Vijesti - Soundset( trajanje 5 min. )
10:05 Promidžbeni program, obavijesti ( trajanje 10 min. )
10:15 Glazba (trajanje 15 min)
10:30 Iz glazbene škrinje - evergreen (kulturni program) ( trajanje 20 min )
10:50 Glazba (trajanje 10 min)
11:00 Vijesti (vlastita produkcija ) ( trajanje 5 min. )
11:05 Glazba (trajanje 25 min)
11:30 Tjedni horoskop  ( trajanje 10 min. )
11:40 Glazba (trajanje 20 min)
12:00 Vijesti - Soundset( trajanje 5 min )
12:05 Promidžbeni program, obavijesti ( trajanje 10 min. )
12:15 Glazba (trajanje 15 min)
12:30 Jezik naš svagdašnji (emisija o hrvatskom jeziku (trajanje 20 min.)
12:50 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 5 min)
12:55 Glazba (trajanje 5 min)
13:00 Vijesti ( vlastita produkcija)  ( trajanje 5 min )
13:05 Glazba (trajanje 55 minuta)
14:00 Vijesti – Soundset (trajanje 5 min.)
14:05 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 20 min)
14:25 Glazba (trajanje 35 min)
15:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min)
15:05 Glazba (trajanje 10 min)
15:15 Soundsetov intervju tjedna (trajanje 20 min)
15:35 Glazba (trajanje 25 min)
16:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min)
16:05 Glazba ( trajanje 10 min )
16:15 Jezik naš svagdašnji (emisija o hrvatskom jeziku (trajanje 20 min.)  R
16:35 Glazba (trajanje 25 min)
17:00 Vijesti - Radio Net (trajanje 8 min.)
17:08 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 20 min)
17:28 Glazba (trajanje 32 min)
18:00  Iz glazbene škrinje - evergreen ( kulturni program ) ( R ) ( trajanje 20 min. )
18:20 Glazba (trajanje 10 min)
18:30 Zvončica vam priča (program za djecu) (trajanje 10 min.)
18:40 Glazba (trajanje 20 min)
19:00 Soundset danas (trajanje 10 min)
19:10 Glazba (trajanje 5 min. )
19:15 Tjedni horoskop  ( trajanje 10 min. ) R
19:25 Glazba (trajanje 35 min)
20:00 Kronika dana (trajanje 20 min.)
20:20 Glazba (trajanje 40 min)
21:00 Glazba (trajanje 60 min)
22:00 Glazba (trajanje 60 min)
23:00 Odjava programa ( 5 min)
{tab Četvrtak}
07:55 Početak programa (trajanje 5 min)
08:00 Vijesti (vlastita produkcija)  (trajanje 5 min)
08.05 Glazba (trajanje 5 minuta)
08:10 Dobro vam jutro (trajanje 110 min.)
10:00 Vijesti – Soundset ( trajanje 5 min. )
10:05 Promidžbeni program, obavijesti ( trajanje 10 min. )
10:15 Glazba (trajanje 15 min)
10:30 Naša mala mista ( trajanje 20 min. )
10:50 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 5 min)
10:55 Glazba (trajanje 5 min)
11:00 Vijesti (vlastita produkcija) ( trajanje 5 min. )
11:05 Glazba (trajanje 10 min.)
11:15 Četvrtkom aktualno  (trajanje 30 min )
11:45 Glazba (trajanje 15 min.)
12:00 Vijesti – Soundset ( trajanje 5 min )
12:05 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 5 min)
12:10 Glazba (trajanje 5 min)
12:15 Crno bijeli svijet (emisija o problemu ovisnosti) (trajanje 20 min)
12:35 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 10 min)
12:45 Glazba (trajanje 15 min)
13:00 Vijesti (vlastita produkcija) ( trajanje 5 min. )
13.05 Glazba ( trajanje 55 min )
14:00 Vijesti – Soundset (trajanje 5 min.)
14:05 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 20 min)
14:25 Glazba (trajanje 35 min)
15:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min)
15:05 Glazba (trajanje 55 min)
16:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min.)
16:05 Glazba ( trajanje 10 min. )
16:15 Naša mala mista ( trajanje 20 min. ) R
16:35 Glazba (trajanje 25 min )
17:00 Vijesti - Radio Net (trajanje 8 min.)
17:08 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 20 min)
17:28 Glazba (trajanje 32 min)
18:00 Četvrtkom aktualno  (trajanje 30 min ) R
18:30 Zvončica vam priča (program za djecu) (trajanje 10 min.)
18:40 Glazba (Trajanje 20 min)
19:00 Soundset danas (trajanje 10 min)
19:10 Glazba (trajanje 50 min)
20:00 Kronika dana (Trajanje 20 min.)
20:20 Glazba (trajanje 40 min)
21:00 Glazba (trajanje 60 min)
22:00 Glazba (trajanje 60 min)
23:00 Odjava programa ( 5 min)
{tab Petak}
07:55 Početak programa (trajanje 5 min)
08:00 Vijesti (vlastita produkcija)  (trajanje 5 min)
08.05 Glazba (trajanje 5 minuta)
08:10 Dobro vam jutro (trajanje 110 min.)
10:00 Vijesti - Soundset( trajanje 5 min. )
10:05 Promidžbeni program, obavijesti ( trajanje 10 min. )
10:15 Glazba (trajanje 15 min)
10:30 Kulturni krajolik ( trajanje 20 min. )
10:50 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 5 min)
10:55 Glazba (trajanje 5 min)
11:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min.)
11:05 Glazba (trajanje 10 min.)
11:15 Domaća top ljestvica (trajanje 40 min)
11:55 Glazba (trajanje 5 min)
12:00 Vijesti - Soundset(trajanje 5 min. )
12:05 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 5 min)
12:10 Glazba (trajanje 5 min)
12:15 Put oko svijeta (trajanje 20 min)
12:35 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 10 min.)
12:45 Glazba (trajanje 15 min)
13:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min.)
13.05 Glazba( trajanje 55 min )
14:00 Vijesti - Soundset(trajanje 5 min.)
14:05 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 20 min)
14:25 Glazba (trajanje 35 min)
15:00 Vijesti (vlastita produkcija ) (trajanje 5 min)
15:05 Glazba (trajanje 10 min)
15:15 Naftalina (trajanje 30 min)
15:45 Glazba (trajanje 15 min)
16:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min)
16:05 Glazba ( trajanje 10 min )
16:15 Domaća top ljestvica (trajanje 40 min) R
16:55 Glazba 8trajanje 5 min)
17:00 Vijesti - Radio Net (trajanje 8 min.)
17:08 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 20 min)
17:28 Glazba (trajanje 32 min)
18:00 Kulturni krajolik ( trajanje 20 min. ) R
18:20 Glazba (trajanje 10 min)
18:30 Zvončica vam priča (program za djecu) (trajanje 10 min.)
18:40 Glazba (trajanje 20 min)
19:00 Soundset danas (trajanje 10 min)
19:10 Glazba  (trajanje 5 min)
19:15 CMC top ljestvica (trajanje 30 min)
19:45 Glazba (trajanje 15 min)
20:00 Kronika dana (Trajanje 20 min.)
20:20 Glazba (trajanje 40 min)
21:00 Glazbeni inkubator (trajanje 55)
21:55 Glazba (trajanje 5 min)
22:00 Glazba (trajanje 60 min)
23:00 Odjava programa ( 5 min)
{tab Subota}
07:55 Početak programa (trajanje 5 min)
08:00 Vijesti (vlastita produkcija)  (trajanje 5 min)
08.05 Glazba (trajanje 5 minuta)
08:10 Dobro vam jutro (trajanje 110 min.)
10:00 Vijesti – Soundset ( trajanje 5 min.)
10:05 Promidžbeni program, obavijesti ( trajanje 10 min.)
10:15 Glazba (trajanje 15 min)    
10:30 Iz života crkve (vjerski program) trajanje 10 min)
10:40 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 10 min.)
10:50 Glazba (trajanje 10 min)
11:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min.)
11:05 Glazba (trajanje 10 min.)
11:15 Strana top ljestvica (trajanje 30 min.)
11:45 Glazba (trajanje 15 min.)
12:00 Vijesti – Soundset (trajanje 5 min )
12:05 Promidžbeni program, obavijesti ( trajanje 5 min. )
12:10 Glazba (trajanje 5 min)
12:15 Crno-bijeli svijet  (emisija o problemu ovisnosti) (trajanje 20 min) R
12:35 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 10 min.)
12:45 Glazba (trajanje 15 min)
13:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min.)
13:05 Glazba (trajanje 55 min.)
14:00 Vijesti – Soundset ( trajanje 5 min.)
14:05 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 20 min)
14:25 Glazba (trajanje 35 min)
15:00 Vijesti  (trajanje 5 min.)
15:05 Glazba (trajanje 10 min.)
15:15 Put oko svijeta (trajanje 20 min) R
15:35 Glazba (trajanje 25 min.)
16:00 Vijesti (trajanje 5 min)
16:05 Glazba (trajanje 10 min.)
16:15 Strana top ljestvica (trajanje 30 min.) R
16:45 Glazba (trajanje 15 min.)
17:00 Vijesti - Radio Net (trajanje 8 min.)
17:08 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 11 min)
17:19 Glazba (trajanje 11 min)
17:30 Iz života crkve (vjerski program) trajanje 10 min) R
17:40 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 10 min.)
17:50 Glazba (trajanje 10 min)
18:00 Dallas special (trajanje 120 min.)
20:00 Kronika dana (trajanje 20 min.)
20:20 Glazba (trajanje 40 min.)
21:00 Glazba ( trajanje 60 min. )
22:00 Glazba ( trajanje 60 min. )
23:00 Odjava programa ( 5 min)
{tab Nedjelja}
07:55 Početak programa (trajanje 5 min)
08:00 Glazba (trajanje 45 min)
08:45 Duhovna glazba (trajanje 15)
09:00 Direktan prijenos sv. Mise iz župne crkve (trajanje 50 min)
09:50 Duhovna glazba (trajanje 10)
10:00 Vijesti - Soundset ( trajanje 5 min.)
10:05 Glazba (trajanje 55 min)
11:00 Vijesti - Soundset ( trajanje 5 min.)
11:05 Glazba (trajanje 55 min)
12:00 Vijesti - Soundset ( trajanje 5 min.)
12:05 Glazba (trajanje 10 min)
12:15 Uvijek nedjeljom (trajanje 90 min)
13:45 Glazba (trajanje 15 min)
14:00 Odjava programa ( 5 min)
{/tabs}