Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Obavijest iz Dječjeg vrtića "Radost" - Korčula online

Natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 3. i 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, te članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Radost" Vela Luka i  Odluke od 18.05.2020. godine Upravno vijeće raspisuje

 
N A T J E Č A J
za upis djece u pedagošku godinu 2020./2021.
 
Natječaj za upis djece u Dječji vrtić "Radost" Vela Luka za pedagošku godinu 2020./2021. otvoren je u vremenu od 20. svibnja do 05. lipnja 2020. godine.
 
Za prijavu na natječaj roditelj ili skrbnik ispunjava obrazac Zahtjeva za upis i uz Zahtjev obavezno prilaže:
1. rodni list djeteta, 
2. liječničko uvjerenje djeteta i kopiju kartona procjepljenosti 
3. presliku osobne iskaznice roditelja ili skrbnika
 
Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju prednost pri upisu imaju:
- djeca roditelja invalida Domovinskog rata,
- djeca iz obitelji s troje ili više djece,
- djeca zaposlenih roditelja,
- djeca s teškoćama u razvoju,
- djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,
- djeca u godini prije polaska u školu,
- djeca roditelja koji su rješenjem HZZO korisnici prava na dječji doplatak.
 
Radi ostvarivanja prava na prednost pri upisu, Zahtjevu je neophodno priložiti i dokaze o činjenicama kojima se dokazuje ispunjavanje navedenih kriterija.
Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom dostaviti:
 skenirane na e mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ili u papirnatom obliku poštom na adresu:  Dječji vrtić Radost Vela Luka, 
Ulica 27 br.17.,   20270 Vela Luka
Na web stranici Dječjeg vrtića Radost Vela Luka (www.dv-radost-vela-luka.hr ) možete naći ZAHTJEV ZA UPIS