Corona Live map

UPUSTVA:

Pokrenite video za praćenje raširenosti panedemije uživo, a sa desne strane pomčite mapu do države koja vas zanima.